Tuesday, October 31, 2006

آقای مردانیبه نام خدا
والده محترمه شیخ بزرگوار جناب آقای مردانی دار فانی را وداع کرده اند . مراسم یادبود ایشان در ساعت ۳ بعد از ظهر روز پنجشنبه در حسینیه امیرسلیمانی برگزار می گردد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home